Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

Fjäderprovning

Bland de viktigaste klassiska designelement är fjädrar, där elastiska egenskaper hos material utnyttjas för lagring av energi och konvertering. Utan fjädrar, oavsett form skulle inga mekaniska eller elektromekaniska system kunna fungera. De viktigaste funktionerna av tekniska fjädrar är:

  • absorbera stötar och vibrationer
  • distribuera och balanserande krafter
  • förspänning
  • upprätthålla en definierad position eller kraft
  • mätning och reglering av krafter och moment.

Den snabba tekniska utvecklingen har lett till en betydande ökning av kraven på noggrannhet och hållbarhet hos fjädrar. Följden av detta är större krav på noggrannhet vid tillverkning bland annat på grund av allt mindre dimensioner, nya former och toleranser. Detta leder till skärpta krav på tekniken att testa fjädrar. Zwick levererar speciallösningar för att kunna prova ett bredare spektrum av fjädersystem.