Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Aktuelle Rahmenbedingungen

Dagens förhållande i bilindustrin

Marknaden för fordon är präglad av omstruktureringar. Nya marknader öppnar sig men det tillkommer även många nya tillverkare av fordon. Det ger en ökad global konkurrens med överkapacitet i produktion.

Mot denna bakgrund finns det en kontinuerlig ökning i användningen av datorbaserade simuleringar. Dessa datorsimulerade beräkningar och tillvägagångssätt måste åtföljas av verkliga prover under olika utvecklingsfaser. Det krävs materiadatal för beräkning av hållfasthet, styvhet och livslängd. Dessutom måste de olika beräkningsmodellerna kalibreras så tidigt som möjligt med hjälp av verkliga testdata. Följaktligen förblir laboratorietester ett nödvändigt och viktigt element inom fordonsutveckling.

Materialegenskaper så som sträckgräns, töjning och energiabsorption samt olika tekniker för komponenters sammanfogning är viktiga karakteristika för beräkning av fordonets ingående komponenter under normala förhållanden och vid kollisioner. Tillsammans med livslängdsprover är dessa simuleringar viktiga för utvecklingen av nya fordon.

 


Videos

 

Testing on brake pads, Prüfung an Bremsbacken

Prüfung an Bremsbacken Testing on brake pads
Video 00:00:42
82_Bremsbacken_01.wmv (4.3 M)

Kontaktbegäran