Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

Kompositer

Kompositer består av två eller flera material med olika egenskaper som kombineras med varandra. Tillsammans bildar de ett konstruktionsmaterial med nya egenskaper som möjliggör utveckling av nya tillämpningar.


I fiberkompositer är fibrer inbäddade som en komponent av kompositen, en så kallad matris. Fibrerna kan positioneras i ett eller flera riktningar och har olika egenskaper med avseende på fiberriktningar.


Kompositskiktade material består av ett varierande antal överlagrade skikt. Den speciella typ med tre skikt, där de två yttre lagren är identiska, kallas också en Sandwichkomposit.


Kompositer används i lätta konstruktioner. Kärnan, som fyller upp utrymmet mellan två täckskivor, kan bestå av ett skummaterial eller en bikakestruktur.Videos

 

Tensile Test on Composite Materials, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 150 kN for tensile tests on ...
Video 00:05:17
20_Tensile_Test_on_Composite_Materials.wmv (32 M)
 

Bending Test on Composite Materials, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 20 kN for bending tests on composite ...
Video 00:05:16
18_Bending_Test_on_Composite_Materials.wmv (29 M)
 

Pre-damage of plates made of composites - Vorschädigung von Faserverbundwerkstoffen

Drop Weight Tester HIT230F - Pre-damage of plates made of composites for CAI tests - Fallwerk HIT230F - ...
Video 00:01:37
98_Fallwerk_CAI.wmv (13.2 M)

Kontaktbegäran