Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Fasteners

Fästelement

De mest självklara fästelementen är skruvar och bultar i alla dess varationer, hakar, hyskor och nitar är också ingående delar som måste hålla under belastning. Fästelement teknik i allmänhet samt svetsteknologi, avses här.

Typiska tester:

Dragprov
Skjuvprov
Utmattningstest på skruv och bult
Utmattningsprov på H-formade provstavar