Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Lösungen für Hochschulen in Forschung und Ausbildung

Materialprovningsutrustningar för forskning och högre utbildning

Zwick har sedan länge ett globalt engagemang och nära samarbete med både forsknings- och utbildningsplatser.

I alla tider har utveckling och tillämpning av nya material har spelat en viktig roll i våra liv. Material med nya och bättre egenskaper och produkter byggda av dessa har upprepade gånger gett varaktig teknisk och ekonomisk styrka för vårt moderna industrialiserade samhälle.

Runt om i världen görs stora insatser i forskning och utveckling av nya material såsom lätta byggmaterial, intelligenta material, biomaterial och kompositer, för att nämna några.

Denna utveckling återspeglas också i utbildningen, med allt större krav som ställs på materialspecialister, vare sig de arbetar i högre utbildning eller inom industrin.

Zwicks materialprovningsutrustningar är uppbyggda med flexibla och modulära standardkomponenter som gör Zwicks materialprovningsmaskiner lämpade att användas för de enklaste provningarna eller i komplexa forskningsförsök. Zwicks styrka i att tillhandahålla lösningar specifikt för högre utbildning bygger på:

  • optimerade hårdvarulösningar, kraftfulla och flexibla programvaror plus virtuell programvara speciellt utvecklad för undervisning - alla anpassade efter dina behov
  • en avdelning med inriktning mot universitet och högskolor som alltid är redo att hjälpa till med att planera ditt laboratorium, val av lämplig utrustning eller hitta en partner till dig från vårt globala nätverk