Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

Zwicks representant i Sverige är ZRS Testing Systems AB

Generalagent för Zwick Roell i Sverige och Norge

ZRS Testing Systems AB är Zwick Roells generalagent i Sverige och i Norge. Zwick Roell är ledande leverantör av provningsutrustningar för mekanisk hållfasthet och hårdhet.
ZRS levererar utrustning till både förstörande och oförstörande provning. ZRS tillhandahåller produkter för bl a dragprov, utmattningsprov, hårdhetsprov, slagseghet, Charpy, sprickindikering, och tjockleksmätning med ultraljud och mekaniska mätare. Vi levererar produkter anpassade för våra kunders högt ställda att få tillförlitliga mätresultat. Utrustningen används i forsknings- och kvalitetssäkringslaboratorier, åt mer än 20 olika branscher.
ZRS Testing Systems ABs har en välutbildad serviceorganisation som utför kalibreringar, installationer, utbildningar och service enligt dokumenterade rutiner. ZRS är ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025 sedan år 2007.
ZRS kontor ligger i Göteborg och vi är verksamma i Sverige, Norge samt Danmark.

till ZRS sida>>

 

 

Kontakt

ZR Sverige AB
Tel.  +46 (0)31-933400
E-Mail  info@zwick.se

Fråga nu

Kontaktbegäran
Hälsning*
Land*
* Obligatoriska fält