Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

Kvalitet och miljö

Vår kvalitetsstandard "Tillverkad i Tyskland" är baserad på Quality Management System, som är ISO 9001 certifierat av TÜV.

Våra produkter är helt kompatibla med EUs-maskindirektiv och alla andra tillämpliga riktlinjer och normer, som möjliggör oss att märka våra tester maskiner som CE-certifierade.

Den ökande globala medvetenhet om kvalitetsprocesser har ökat kraven på exakta och tillförlitliga testresultat som genereras av provningsutrustning. I Tyskland har vi ett DKD-godkännande (Deutscher Kalibrierdienst, det tyska ackrediteringsorganet för kalibrering) för kalibrering lab enligt ISO / IEC 17025. Vi är auktoriserade för att kalibrera provningsmaskiner och system på plats i och utfärda kalibreringscertifikat som är globalt erkända. Några av våra internationella återförsäljare är också ackrediterade kalibreringslaboratorier godkända av ackrediteringsorgan som SWEDAC, UKAS, COFRAC och A2LA.
Vårt kvalitetsledningssystem har också utvecklats för att integrera kvalitets-och miljöledningssystem enligt ISO 14001. Den här gör att kvalitet, miljöskydd och arbetarskydd är att betrakta som en enda enhetlig struktur.