Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Geschäftsführer Zwick GmbH & Co. KG - Dr. Jan Stefan Roell
Dr. Jan Stefan Roell Styrelseordförande Zwick Roell AG

Välkommen till Zwick Roell vi är angelägna att supporta dig.

Zwick i korthet

I över 150 år har namnet Zwick Roell stått för enastående teknisk kompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet inom material- och komponentprovning. Våra kunders förtroende för oss återspeglas i vår position som världsledande inom statiskprovning och den betydande tillväxt vi upplever i system för utmattningsprovning. De enonomiskasiffrorna berättar samma historia: i 2012 års räkenskapsår uppnådde bolaget en omsättning på 189 m€.


Med innovativ produktutveckling, ett omfattande utbud och service över hela världen, levererar den här familjen skräddarsydda provningssystem för den mest krävande forskning och utvecklingen och för kvalitetssäkring i över 20 branscher. Med över 1150 anställda, en produktionsanläggning i Ulm, Tyskland, ytterligare anläggningar i Amerika och Asien samt återförsäljare i 56 länder över hela världen, garanterar Zwicks varumärke högsta produkt-och servicekvalitet.

 

Kontakt

ZR Sverige AB
Tel.  +46 (0)31-933400
E-Mail  info@zwick.se

Nyhetsbrev

Register now for our international newsletter

Fråga nu

Kontaktbegäran