Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Tensile Testing Machine with two working areas

Begagnade materialprovningssystem och provutrustning

Begagnad.... med Zwickkvalité 

Begagnade maskiner och instrument från Zwick:

  • är fullt kompatibla med nya maskiner med avseende på handhavande, användningsområde, driftsäkerhet och framtida kompabilitet, garanti och mer
  • är grundligt igenomgångna och vid behov moderniserade för att få dem i bästa kondition.
  • levereras med CE- och andra godkännanden för att möta säkerhetsstandarder och riktlinjer