Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

Kvalificerings- och valideringsservice (DQ / IQ / OQ) för medicinska och farmaceutiska applikationer

Arbetar du i den medicinska och farmaceutiska sektorn? Vi kan hjälpa dig med efterlevnad av nationella och internationella lagar och riktlinjer genom att tillhandahålla omfattande utbildning för våra materialprovningssystem.

  • Vi tar fram individuell dokumentation för kvalificering av DQ designkvalificering, IQ Installationskvalificering och OQ funktionskvalificering i enlighet med FDA 21 CFR Part 11, GAMP och gällande riktlinjer
  • Kvalificering sker på plats av erfarna Zwick servicetekniker, i samband med pågående driftsättning eller kalibrering
  • Kritiska programvaruelement såsom användarhantering eller elektronisk spårbarhet kontrolleras på plats i ramen för kvalifikationen
  • Kvalificering kan även utföras av tidigare installerade Zwick testsystem samt för nya testsystem
  • Vi är ett ackrediterat kalibreringslaboratorium enligt EN ISO / IEC 17025 och är därför behöriga att utföra kalibreringar för den medicinska och läkemedelsindustrin.

Kontaktbegäran
Hälsning*
Land*
* Obligatoriska fält