Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

ZwickAcademy®

En välorganiserad kurs ger de kunskaper du behöver för att kunna använda ditt testsystem till sin fulla potential. Vi tillhandahåller utbildningar i olika nivåer samt skräddarsydda utbildningar speciellt för dina behov.

  • Vid kurs hos oss ärla klassrumet utrustat med datorer för alla deltagare och moderna utbildnings medier.
  • Varje deltagare arbetar vid egen dator.
  • Zwicks utbildare är officiellt godkända och tack vare kontinuerlig kvalificerad vidareutbildning de är i ständig kontakt med den senaste tekniken i praktisk materialprovning.
  • Dina individuella frågor kommer att belysas och besvaras.
  • Vi erbjuder även personlig utbildning på plats som kan ordnas och bokas när som helst.

För information om seminarier och utbildningar, kontakta din lokala Zwick återförsäljare. Öppnar intern länk i nuvarande fönsterZwick Sales and Support Office.